* Fourplay - 101 Eastbound
Fourplay: An Evening Of Fourplay Volumes 1 & 2 - 1994 (2005) Full 100 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=jgw0YkZQZRE
19:41 101 Eastbound
49:49 Bali Run


즐거움이 전염된다


* Don't Think Twice  It's Alright - Emilie Claire Barlow
https://www.youtube.com/watch?v=VVnWC5SjqAQ

스캣은 이런 거야

 


* Say Sue Me - Let it begin
https://www.youtube.com/watch?v=gsthQOqfAFs

 

반응형

'Music > Crush' 카테고리의 다른 글

요즘 듣는 음악 (2022-07) - 2  (0) 2022.07.31
요즘 듣는 음악 (2022-07) - 1  (0) 2022.07.19
요즘 듣는 음악 (2022-06)  (0) 2022.07.08
요즘 듣는 음악 (2022-05)  (0) 2022.06.17
요즘 듣는 음악 (2022-04)  (0) 2022.04.30
요즘 듣는 음악 (2022-03)  (0) 2022.04.30
Posted by codens

댓글을 달아 주세요