Slowdive - Sugar for the Pill
https://youtu.be/BxwAPBxc0lU

 


HYBS - Dancing with my phone
https://youtu.be/Gn8aBLQe4lk


Britta Phillips - Drive
https://youtu.be/Nw_xZWiv7-c?t=30

 

 

 

반응형

'Music > Crush' 카테고리의 다른 글

요즘 듣는 음악 (2022-07) - 2  (0) 2022.07.31
요즘 듣는 음악 (2022-07) - 1  (0) 2022.07.19
요즘 듣는 음악 (2022-06)  (0) 2022.07.08
요즘 듣는 음악 (2022-05)  (0) 2022.06.17
요즘 듣는 음악 (2022-04)  (0) 2022.04.30
요즘 듣는 음악 (2022-03)  (0) 2022.04.30
Posted by codens

댓글을 달아 주세요