Blind Pig - Emmi 
https://www.youtube.com/watch?v=istYqOH3INs

 


Sway My Way - Amy Shark , R3HAB
https://www.youtube.com/watch?v=CAgGUYlNdh4

 

Passion - Roosevelt feat. Nile Rodgers 
https://www.youtube.com/watch?v=SH8RSmOYhoI

 

 

반응형

'Music > Crush' 카테고리의 다른 글

요즘 듣는 음악 (2022-07) - 1  (0) 2022.07.19
요즘 듣는 음악 (2022-06)  (0) 2022.07.08
요즘 듣는 음악 (2022-05)  (0) 2022.06.17
요즘 듣는 음악 (2022-04)  (0) 2022.04.30
요즘 듣는 음악 (2022-03)  (0) 2022.04.30
Olivia - Canyon City 가사 번역  (0) 2022.02.10
Posted by codens

댓글을 달아 주세요